www.eprace.edu.pl » obrot-nieruchomosciami » spis treści

Obrót nieruchomościami lokalowymi1. Zagadnienia wprowadzające

 1.1. Pojęcie nieruchomości lokalowej.

 1.2. Odrębna własność lokalu.

 1.3. Ustanowienie odrębnej własności lokali.2. Formy obrotu nieruchomościami

 2.1. Umowa sprzedaży lokali

 2.2. Umowa zamiany

 2.3. Umowa najmu.

 2.4. Umowa dzierżawy

 2.5. Umowa darowizny

 2.6. Umowa dożywocia.3. Nabycie nieruchomości w drodze dziedziczenia i zapisu testamentowego.

 3.1. Dziedziczenie nieruchomości.

 3.2. Nabycie prawa do nieruchomości w drodze zapisu4. Wygaśnięcie prawa własności lokalu

 4.1. Wygaśnięcie odrębnej własności lokali

 4.2. Wywłaszczanie nieruchomości

 4.3. Zrzeczenie się własności nieruchomości.

 4.4. Umowa o zniesienie współwłasności nieruchomości.5. Bibliografia

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.