www.eprace.edu.pl » obrot-nieruchomosciami » Zagadnienia wprowadzające

Zagadnienia wprowadzającePodrozdzialy w tym rozdziale:


Pojęcie nieruchomości lokalowej.


Odrębna własność lokalu.


Ustanowienie odrębnej własności lokali.


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.