www.eprace.edu.pl » obrot-nieruchomosciami » Nabycie nieruchomości w drodze dziedziczenia i zapisu testamentowego.

Nabycie nieruchomości w drodze dziedziczenia i zapisu testamentowego.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Dziedziczenie nieruchomości.


Nabycie prawa do nieruchomości w drodze zapisu


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.