www.eprace.edu.pl » obrot-nieruchomosciami » Wygaśnięcie prawa własności lokalu

Wygaśnięcie prawa własności lokaluPodrozdzialy w tym rozdziale:


Wygaśnięcie odrębnej własności lokali


Wywłaszczanie nieruchomości


Zrzeczenie się własności nieruchomości.


Umowa o zniesienie współwłasności nieruchomości.


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.